Happy Ball棒球學院【2022年冬令營課程正常舉辦】:目前營隊沒有受到影響,原則上我們仍維持正常舉辦,但隨時配合政府防疫政策做滾動式調整,若有停課將以簡訊個別通知家長,也請隨時留意官網公佈之最新消息,謝謝。
 
基礎訓練班 > 球員成績
 
基礎訓練班球員成績
 
背號 球員 隊名 出賽 打席 打數 得分 安打 壘打
二壘
安打
三壘
安打
全壘
打點 保送 被三
打擊
上壘
長打
投球
局數
三振 四死
被安
90蔡沛翰未分隊隊伍0000000000000000000
1劉芃逸基礎班0000000000000000000
2蕭瑋杉基礎班0000000000000000000
3小李權恩基礎班0000000000000000000
4陳聿宏基礎班0000000000000000000
5呂雨霖基礎班0000000000000000000
8鄭博允基礎班0000000000000000000
11張恩齊基礎班0000000000000000000
12黃彥宸基礎班0000000000000000000
15莊竣元基礎班0000000000000000000
18鍾弦恩基礎班0000000000000000000
19曾彥瑜基礎班0000000000000000000
23陳亮里基礎班0000000000000000000
27李康佑基礎班0000000000000000000
32林楠舒基礎班0000000000000000000
33吳承恩基礎班0000000000000000000
35吳宇謙基礎班0000000000000000000
37俞淮軒基礎班0000000000000000000
42陳廷華基礎班0000000000000000000
45涂子仲基礎班0000000000000000000
55莊鎮全基礎班0000000000000000000
62陳垣安基礎班0000000000000000000
66孫品樂基礎班0000000000000000000
68陳弈維基礎班0000000000000000000
77許廷宇基礎班0000000000000000000
80郭羿辰基礎班0000000000000000000
88黃柏寧基礎班0000000000000000000
90詹旻倫基礎班0000000000000000000
92涂子宥基礎班0000000000000000000
96吳軒頤基礎班0000000000000000000
97張宇翔基礎班0000000000000000000
98廖振羽基礎班0000000000000000000
99林立璿基礎班0000000000000000000