2021-02-22NBA社區棒球隊「3/1 上課通知」..
2021-02-092021棒球冬令營「新增第四梯次」行前通知..
2021-02-04因應寒假延長,特加開國小組冬令營第4梯次 (請詳內文)..
2021-01-132021冬令營防疫措施..
2020-11-032021年國中小棒球冬令營【內湖&南港棒球委員會、Happy..
SHARKS2100.667 0
TIGERS2100.667 0
EAGLES1110.500 0.5
BULLS0210.000 1.5